1. ORGANIZACIJA I OSNOVNE INFORMACIJE

 • Organizator: SUMS THE SHUMARS
 • Naziv trke: ALMA MONS HUNT 2018
 • Datum: 06-07.10.2018.
 • Mesto trke: Fruška Gora, Novi Sad, Srbija
 • Info pult/Prijava, lokacija: nedelju dana pre takmičenja
 • Website: www.almamonshunt.com
 • Email: info@almamonshunt.com
 • Online registracije: Prijava Alma Mons Hunt (otvorene od 06.09.2018. u 00:00 po lokalnom vremenu)
 • Podaci o troškovima i dokumentaciji potrebnim za prijavu: nalaze se u tački 6. pravilnika

PREUZMITE PRAVILNIK: Pravilnik

Mogućnosti za prenoćište: Hotel TERMAL Vrdnik, 2 minuta od prologa I privatni smestaji duz Vrdnika

 • Najbliža benzinska stanica je 1000 m od Parc Ferme-a. Postoje još dve pumpe koje su na udaljenosti do 15km od Parc Ferme-a trke.
 • Alma Mons Hunt je trka OTVORENOG karaktera u kojoj mogu učestvovati svi vozači, bez obzira na njihovu nacionalnu pripadnost.

ZVANIČNICI

Direktor trke: Dušan Savić

Žiri takmičenja
Predsednik: Goran Lovrić
Verifikaciona komisija: Maćaš Kolar
Merenje vremena: MSS Hrono Tim

Tehnički delegat: Dane Stepanov
Direktor GSS medicinskog tima: Marko Obradović
Sekretar trke: Vukašin Bajić
Kontakt osoba za takmičare na trci: Maćaš Kolar

Kancelarija takmičenja je polazna tačka svih dešavanja koja se odnose na sam tok i organizaciju takmičenja kao što su: registracija takmičara, formalna zasedanja, informisanje, tabela plasmana, ulaganje žalbi, dodela nagrada, pitanja, itd.
Tabla sa obaveštenjima nalaziće se u okviru kampa takmičenja, gde će tokom čitavog takmičenja biti dostupne informacije i novosti vezane za samo takmičenje, dnevni plasman, raspored i eventualne promene.
Organizator će sve informacije objavljivati u skladu sa vremenom.

Organizator može onemogućiti pristup takmičenju ili eliminisati tokom samog takmičenja takmičara koji:

1.ne poštuje pravila i regulative;

2.ponaša se agresivno ili nesportski;

3.na bilo koji način remeti održavanje takmičenja;

4.stvara neprijatnu i napetu atmosferu;

5.ne poštuje pravila Nacionalnog parka Fruška Gora, lokalno stanovništvo, zagađuje prirodu Fruške Gore.

Troškovi kotizacije/startnine kao ni bilo koji drugi troškovi neće biti nadoknađeni u slučaju sprečenosti tamičara da prisustvuje takmičenju, niti u bilo kom slučaju odustajanja, napuštanja takmičenja ili diskvalifikovanja sa trke.
Svi takmičari, kao i svi koji su uključeni na bilo koji način u organizaciju trke Alma Mons Hunt 2018, dužni su da znaju i poštuju sadržaj pravilnika.

Nepoznavanje sadržaja pravilnika ni u kom slučaju ne isključuje odgovornost ili posledice nastale nepoštovanjem istog.

2. KATEGORIJE TAKMIČENJA

Alma Mons Hunt takmičenje odvija se u dve kategorije klasifikovane po težini:

 • Klasa PRO – za iskusne, fizički i mentalno spremne vozače sa već savladanim hard-enduro tehnikama i veštinama, i visokim pragom bola i izdržljivosti.
 • Klasa EXPERT – za srednji nivo hard-enduro vožnje. Vozači moraju imati pristojno iskustvo u vožnji po teškim terenima, dobru fizičku i psihičku formu neophodnu za savladavanja teškog terena. Ovo je klasa za napredne vikend vozače.

3. TEHNIČKI PRAVILNIK ZA MOTORE

Svaki enduro ili motokros motocikl, sa rezervoarom minimalne zapremine 7l, dvotaktnim ili četvorotaktnim motorom, sa jednim ili dva cilindra koji je prošao pregled tehničke ispravnosti, prihvatljiv je na startnoj liniji.
Tehnička ispravnost biće ispitana od strane tehničkog delegata, pre početka formalnosti i registracije takmičara.
Organizator neće dozvoliti učešće motociklima sa većim tehničkim nedostacima ili bilo kakvim uočljivim izmenama koje mogu dovesti u opasnost ostale takmičare ili gledaoce.
Motocikli kod kojih postoji curenje ulja ili goriva, ili koji imaju oštećen auspuh neće biti prihvaćeni.
Motocikli koji nemaju enduro, motokros ili trial pneumatike koji su u dobrom stanju, neće moći da startuju.
Zabranjeno je korisiti gume sa ekserima, šrafovima, ili bilo kakvim drugim metalnim umecima.
Bilo kakve popravke, zamene delova ili tehničke intervencije na motociklima dozvoljene su isključivo u zoni servisa, na vodootpornoj ceradi minimalne veličine 200x100cm.
Prilikom ispitivanja tehničke ispravnosti takmičari moraju pokazati svoj motocikl i kacigu.
Tokom takmičenja svi takmičari su dužni da nose odgovarajuću zaštitnu opremu: offroad kacigu, naočare, čizme, štitnike za grudi i leđa, kao i štitnike za gornje i donje ekstremitete.

4. MERE PREDOSTROŽNOSTI

Svi takmičari dužni su da preduzmu sve mere bezbednosti kako ne bi došlo do sopstvenih povreda, povreda drugih takmičara, gledalaca, učesnika u organizaciji same trke, domaćih i divljih životinja, da ne dođe do oštećenja vozila, imovine privatnog i javnog vlasništva.
Prilikom približavanja sporijem takmičaru, brži takmičar mora jasno dati na znanje svoje prisustvo sporijem pre nego što krene u preticanje. Sporiji takmičar nije dužan da primeti bržeg, niti da manevriše svojim motociklom kako bi dozvolio bržem takmičaru da ga pretekne.
Na tačkama gde se trase različitih klasa susreću, vozači slabije klase su dužni da propuste brže takmičare iz jače klase.
U slučaju da bilo ko od takmičara primeti da je neki drugi takmičar povređen mora se uveriti prvo da li je njegova bezbednost ugrožena, a nakon toga odmah prijaviti povredu Gorskoj službi spašavanja. Ukoliko to nije moguće, prijaviće najbližem članu osoblja trke. U slučaju da ni to nije moguće, prijaviće povredu na prvom sledećem kontrolnom punktu.
U slučaju tehničke neispravnosti, motocikli moraju odmah biti uklonjeni sa staze kako bi se izbegli potencijalni kontakti sa drugim takmičarima.
U slučaju tehničkih problema ili povrede, takmičari ne smeju napuštati stazu. Napuštanje staze je zabranjeno. Jedini način da napustite stazu jeste kroz kontrolne punktove, prateći instrukcije od strane članova organizacije.
Vožnja trkačkom stazom u smeru suprotnom od smera staze, u bilo kojoj dužini, iz bilo kog razloga strogo je zabranjena!
U slučaju ekstremnih vremenskih uslova (jakih vetrova, munja i gromova, magle, snega ili teške kiše) organizator zadržava pravo da promeni raspored trke ili da skrati vreme trajanja trke iz bezbednosnih razloga. U veoma retkim slučajevima trkački dani mogu biti ponovljeni ili otkazani.

NAPOMENA: Svaku prepreku ili problem takmičar je dužan da izveze isključivo na svom motociklu duž cele trase prologa, u slučaju ne poštovanja ovog pravila biće dodeljene vremenske kazne od najmanje 30min. po takmičaru koja su učestvovala u ovom vidu pomoći.

5. ODGOVORNOSTI UČESNIKA

Od takmičara se očekuje da zalepe na svoje motocikle sve promotivne materijale koje dobiju od organizatora.
Čitava trasa trke je off-road.
Na delovima puta između parc ferme i linije starta, između linije cilja i park ferme, ili ukoliko bude delova magistralnog puta koji povezuju neke delove staze, takmičari moraju voziti u skladu sa zakonima Republike Srbije koji se primenjuju na sve puteve u zemlji. Sva odgovornost vezana za javne puteve u Republici Srbiji je isključivo na takmičarima.
Od takmičara se zahteva da svoje lične stvari i opremu ne ostavljaju bez nadzora, jer organizator ne snosi odgovornost za bilo šta od navedenog. Jedino će motocikli u Parc Ferme biti pod nadzorom i čuvani od strane organizatora.
Svaki takmičar ulazi u takmičenje na sopstveni rizik.
Civilna ili krivična odgovornost za bilo kakvu štetu načinjenu samom sebi ili nekom drugom takmičaru je isključivo na takmičarima.

6. PRIJAVE I STARTNINE

Ako se prijava i uplata izvrši do 30.09.2018. 23:59, individualna startnina je sledeća:

Za juniore 3000din. Ili 25eur.(stari najmanje 14 a najviše 18 godina na dan početka takmičenja, petak 05.10.2018.)

*9000 dinara ili 75 eura je kotizacija za takmicare PRO I EXPERT klase koji izvrše uplatu do 30.09.2018.

Primer pravilno popunjene uplatnice:

*13500 dinara ili 110 eura je kotizacija za takmicare PRO i EXPERT klase koji izvrše uplatu nakon 30.09.2018.

Primer pravilno popunjene uplatnice:

01.10.2018. u 00:00 časova po lokalnom vremenu, onlajn prijavljivanje se zatvara. Nakon toga, biće moguće registrovati se i platiti 13500din. ili 110 eur individualnu registraciju isključivo u kešu, na lokaciji u Kancelariji takmičenja.

Nakon 01.10.2018. promena klase vozača biće moguća samo uz doplatu od 10 EUR u kešu na samoj prijavi na dan trke.

Dokumenti koji svedoče o uplati registracije moraju sadržati ime takmičara za koje se vrši uplata.
Datumom plaćanja smatraće se datum na dokumentu koji potvrđuje uplatu registracijskih troškova.

Molimo Vas da sa posebnom pažnjom popunjavate tražene podatke. Svaka greška u ovom procesu rezultiraće vraćanjem sredstava originalnom pošiljaocu, a uplata kao takva smatraće se nevažećom.
Nakon što je Vaša uplata potvrđena primićete startni broj, i bićete stavljeni na zvaničnu startnu listu takmičenja.

Prijava za takmičenje Alma Mons Hunt ce biti validna nakon uplate kotizacije.

OSTALI TROŠKOVI I DOKUMENTA POTREBNI ZA PRIJAVU

ALMA MONS HUNT je otvoren za sve takmičare koji uplate startninu i prilože sledeća dokumenta:

 • Osiguranje za moto trke(moguće izvaditi na dan trke u kancelariji takmičenja)
 • Lična karta ili pasoš;
 • Registracioni formular (samo za takmičare koji se nisu online prijavili). Formular se može podići na samoj prijavi.
 • Potpisana izjava o sopstvenoj odgovornosti. Popunjava se u Kancelariji takmičenja.
 • Da bi se registrovao takmičar mora imati najmanje 14 godina. Ukoliko takmičar nema punih 18 godina (na dan subota 06.10.2018.) biće mu potreban pismeni pristanak oba roditelja overen kod javnog notara. Ovaj dokument mora biti na engleskom jeziku za strane takmičare i ne može se dobiti u Kancelariji takmičenja.

7. BROJEVI NA MOTORIMA

Startne brojeve će podeliti organizator prema rednim brojevima prilikom registracije.
Startni brojevi ne mogu biti promenjeni tokom takmičenja.
Zabranjeno je započeti trku bez zalepljenog startnog broja kojeg je dodelio organizator.
Takmičarima je zabranjeno da donose sopstvene startne brojeve.

 • Za klasu PRO brojevi su od 1 do 99
 • Za klasu EXPERT brojevi su od 101 do 299

8. TRASA

Trkačka staza je procenjena na 120 km off-road terena sledeće strukture:

 • Dan 1 – Prolog + Enduro – procenjenih 45 km
 • Dan 2 – Hard Enduro, procenjenih 75 km

Dan 2. ima maksimalno vreme za završetak trke koje će biti objavljeno od strane organizatora tokom informisanja takmičara.

Takmičari koji su još uvek na stazi nakon isteka maksimalnog vremena, za završetak trke otići će do sledećeg kontrolnog punkta gde će pratiti instrukcije koje će dobiti od strane organizatora.
Vozač ima pravo da vozi oba dana bez obzira da li je prethodni dan završio ili ne.

OZNAČAVANJE TRASE

Staze su označene trakama i posebnim znacima. Takmičari će biti obavešteni na brifingu kako je izvršena markacija.
Tačke na kojima se klase spajaju ili razdvajaju biće obeležene strelicama usmerenim u smeru staza za svaku kategoriju, ili će biti napomenuto od strane nekoga od članova organizacije.
Boje trake koje će se koristiti za svaku kategoriju kao i za delove koji su zatvoreni/pogrešni/zabranjeni biće objavljene na brifingu takmičara.

GPS uređaj je dozvoljen na ovom takmičenju.

PRAVILA STARTOVANJA

Opšti uslovi za dane takmičenja:

 • Prvi na liniji starta biće takimčari PRO klase, nakon njih takmičari EXPERT klase,
 • Ukoliko se takmičar ne pojavi na vreme na startu, ili nije u mogućnosti da startuje prema startnoj listi i rasporedu, startovaće kao poslednji u svojoj klasi (PRO ili EXPERT);
 • Put takmičara od baznog kampa do linije starta biće organizovan i nadgledan od strane organizatora;
 • Grupa će biti formirana u blizini park ferme-a u vremenu najavljenom od strane organizatora.

Dan 1 (prolog + enduro):

Tokom Prologa, takmičari će startovati 3-5 takmicara u isto vreme a sledeca grupa nakon 30-60 sekundi,odluku o načinu starta organizator ce doneti do 06.10.(interval I broj takmičara će biti odlučen od strane organizatora u zavisnosti od ukupnog broja takmičara ). Nakon završenog treninga i merenje prologa. Startna lista na Enduro stazi biće na osnovu rezultata prologa.

Dan 2:

Takmičari će startovati prema rezultatu postignutom na Dan 1 – Enduro. Takmičari sa najboljim vremenima sa Endura startovaće prvi. Takmičari će startovati jedni za drugima u razmaku od 10, 20 ili 30 sekundi (interval će biti odlučen od strane organizatora u zavisnosti od ukupnog broja takmičara i biće objavljen jutro na dan starta tokom brifinga takmičara).
Vozači koji nisu završili trku prethodnog dana startovaće nakon onih koji su završili prethodni dan.

KONTROLNI PUNKTOVI(CP)

Kontrolni punktovi biće označeni sa CP_X (X će predstavljati broj kontrolnog punkta) i biće organizovani kao koridor obeležen trakom procenjene dužine 5m. ili tablom sa brojem CP-a
Takmičari su obavezni da se zaustave na kontrolnim punktovima pored sudija unutar ustanovljenog koridora kako bismo osigurali da je njihov prolazak kroz kontrolni punkt potvrđen i zabeležen.
Nezaustavljanje na kontrolnim punktovima ili zaustavljanje izvan ustanovljenog koridora razultiraće izostajanjem sa određenog punkta, odnosno odgovarajućom vremenskom kaznom.
Prilikom primicanja kontrolnom punktu takmičari moraju smanjiti brzinu i posvetiti maksimalnu pažnju kako bi izbegli kontakt sa drugim takmičarima koji stoje u redu ispred, čekajući svoj red da budu zabeleženi od strane članova organizacije.

U okviru kontrolnih punktova preticanje je strogo zabranjeno!

Izlazak sa kontrolnih punktova mora biti malom brzinom, koristeći napravljeni koridor, odmah nakon što ste dobili potvrdu da ste zabeleženi od strane članova organizacije.

PUNKTOVI ZA DOSIPANJE GORIVA

Organizator će uspostaviti posebne oblasti za dosipanje goriva koji će se zvati TANK POINTS (oznaka na stazi je TP).

Svaki vozač je dužan da donese svoje gorivo koje koristi za motocikl.Koje ce predati u subotu pri verifikaciji takmičara.

Dosipanje goriva je dozvoljeno ISKLJUČIVO u ovim oblastima.

Na TP takmičari će dobiti dopunu goriva, pod sledećim uslovima:

 • Gorivo za Prolog potpada pod odgovornost i trošak takmičara;
 • Svaki takmičar će 2. Dana startovati trku sa punim rezervoarom goriva o sopstvenom trošku;

Benzin se može dosipati samo kada je motor ugašen.
Vreme koje se izgubi prilikom dosipanja goriva neće biti oduzeto od ukupnog vremena trke.
Pušenje na TP je zabranjeno, kršenje podleže kazni eliminaciji iz trke!
Najbliža benzinska stanica nalazi se 1000 m od park ferme.

FUNKCIONERI I SIGNALIZACIJA

Organizator i svi njegovi predstavnici (zvaničnici, osoblje, sudije, pomoćnici staze) nosiće posebna obeležja sa znakom i logotipom koji će biti pokazani takmičarima na brifingu.
Na samoj stazi, u Kancelariji organizacije, kao i u park fermeu, takmičari moraju slušati instrukcije od strane članova organizacije.
Linija starta, cilja, kontrolni punktovi, punktovi za dosipanje goriva, biće adekvatno i jasno obeleženi.
Dolazak na liniju cilja svakoga dana podrazumevaće zaustavljane na označenom mestu. Nakon dobijanja potvrde od strane organizatora da je završna kontrola obavljena, takmičar mora napustiti ovo mesto odmah, a najkasnije sat vremena nakon toga mora dovesti svoj motocikl u park ferme.

9. KODEKS DISCIPLINE I KAZNE

Kazne su:

 • upozorenje
 • vremenska kazna
 • jednodnevna eliminacija iz trke
 • potpuna eliminacija iz trke

Kazne ustanovaljava predsednik žirija trke, na predlog zvaničnika trke, nakon što je uzeo u obzir viđenje umešanog takmičara i potencijalnih svedoka. Odluka predsednika žirija je konačna.

10. PARK FERME I SERVISNA ZONA

Organizator će obezbediti označeni i obezbeđeni prostor gde će takmičari moći da ostave svoje motocikle. Organizator će takođe obezbediti zonu za servisiranje, u okviru istog prostora, gde će se obavljati sve intervencije vezane za motocikle.

Pravila u park fermeu:

 • Ostavljanje motocikla u park ferme nije obavezno;
 • Takmičari moraju ostaviti svoje motocikle u ovom prostoru odmah ili maksimum sat vremena nakon završetka trkačkog dana.
 • Takmičari mogu uzeti svoje motocikle iz ovog prostora sat vremena pre odlaska na startnu liniju određenog dana;
 • Isključivo i jedino takmičar može uzeti ili ostaviti svoj motocikl i to jedino uz (narukvicu ili akreditaciju) koju će dobiti od organizatora prilikom procesa registracije;
 • Tokom takmičenja, takmičarima nije dozvoljeno da ulaze u ovaj prostor bez (narukvice ili akredtacije) koju su prethodno dobili od organizatora;
 • U ovom prostoru pušenje je strogo zabranjeno;
 • Servisiranje motocikala je dovozljeno isključivo u servisnom delu;
 • Takmičarima nije dozvoljeno da pomeraju motocikle ostalih takmičara;
 • U slučaju da je pristup do Vašeg motocikla blokiran nekim drugim motociklima ili prisustvom nekoga od takmičara, tražiće se zvanično prisustvo nekoga od članova organizacije ili vlasnika motocikla;
 • Svaki motocikl mora da ima neki sistem koji mu pomaže da stoji samostalno
 • Ulazak u ovaj prostor ili napuštanje prostora mora se obavljati uz ISKLJUČEN motor;
 • Uzimanje motocikla ili ostavljanje u bilo kojim drugim okolnostima mora biti u skladu sa odobrenjem menadžera ovog prostora i sa opravdanim razlogom.
 • Bilo kakve tehničke intervencije na motociklima obavljaće se na vodootpornoj ceradi minimalne veličine 200 x 100 cm;
 • U servisnom delu organizator će obezbediti rezervoar za odlaganje tečnosti (ulja, tečnosti iz kočionih sistema, itd.) Odlaganje ovih tečnosti nasumično ili na drugim mestima osim ovih označenih je strogo zabranjeno;
 • U servisnom parku nije dozvoljno voziti i testirati motocikle.

Bilo kakvo kršenje pravila parka ferme i servisnog prostora moze dovesti do kazne ili čak disikvalifikovanja takmičara iz daljeg toka takmičenja.

11. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Fruška Gora je turističko izletište koje se nalazi u zakonom zaštićenom parku prirode. Trkačka staza prolazi kroz zaštićene oblasti. Iz ovih razloga, neophodna su neka posebna pravila:

 • Popravke na motociklima obavljaće se isključivo u servisnom parku na zaštitnim vodootpornim ceradama veličine 200 x 100cm;
 • Sve zamenske tečnosti iz motocikala odlagaće se u posebne rezervoare koje je organizator obezbedio u ovu svrhu;
 • Otpadni prostor koje je organizator obezbedio koristiće se za sav otpad ovog tipa, kako u oblasti Kancelarije organizacije, tako i u sklopu park ferme, servisnog parka, na liniji starta i cilja;
 • Tokom trke striktno je zabranjeno napuštanje označene trase
 • Bacanje đubreta ili bilo koja druga aktivnost koja ugrožava životnu sredinu je strogo zabranjena kako na trasi tako i van nje
 • Za hitne popravke motocikala tokom trke, takmičari će preduzeti sve neophodne mere kako bi sprečili curenje goriva i ulja u okolinu;
 • U okviru Nacionalnog parka Fruška Gora nije dozvoljena prebrza vožnja, pravljenje velike buke, vožnja na jednom točku, podizanje prašine na neasfaltiranim putevima, i uopšte bilo kakvo nepristojno ponašanje. Ovo se apsolutno neće tolirasati. Poštujte Nacionalni park Fruška Gora i njegove stanovnike.

12. ŽALBE

Svaka žalba mora biti podneta direktoru takmičenja, pismeno, na engleskom ili srpskom jeziku, najviše 30 minuta nakon završenog takmičenja.

13. PLASMAN I MERENJE VREMENA

Osnovno pravilo ALMA MONS HUNT takmičenja bazira se na činjenici da najkraće vreme pobeđuje.

Vreme se računa prema formuli:

 • Vreme Dan 2 (enduro) + vremenske kazne (ako ih ima) = ukupno vreme.

Ukoliko vozač ne završi trku nekog dana, dobiće vremensku kaznu organizatora za nezavršeni deo staze. Takmičar koji uredno ispuni sve uslove, završi trku oba dana, propisno prođe sve kontrolne punktove u skladu sa pravilima, u najkraćem vremenskom roku, biće pobednik takmičenja. Imaćemo pobednika u svakoj kategoriji. (PRO i EXPERT).

U slučaju da se dogodi nešto izvan kontrole organizatora (npr. ekstremnih vremenskih uslova, jakih vetrova, munja i gromova, magle, snega ili teške kiše) organizator zadržava pravo da promeni raspored trke, i/ili skrati vreme trajanja trke zbog bezbednosnih razloga. U veoma retkim slučajevima trkački dani mogu biti ponovljeni ili otkazani.

VREMENSKA PENALIZACIJA I DISKVALIFIKACIJA

Dan 1 – Prolog enduro:

 • Takmičari koji ne startuju na Prolog enduru – startovaće sa zadnje pozicije prema redosletu startnih brojeva.
 • Enduro, Dan 2:

Kontrolni punkt nije overen u sledećim situacijama:

 • Takmičar nije stigao na kontrolni punkt;
 • Takmičar dođe na kontrolni punkt iz suprotnog smera u odnosu na normalan smer staze, ili iz staze za drugu kategoriju;
 • Takmičar napušta kontrolni punkt u suprotnom smeru od smera trke, ili odlazi u pravcu staze za drugu kategoriju;
 • Nezaustavljanje na kontrolnom punktu ili zaustavljanje izvan ustanovljenog koridora;
 • Preticanje na kontrolnom punktu ili unutar ustanovljenog koridora;
 • Takmičar ostaje u ustanovljenom koridoru kontrolnog punkta i nakon što je dobio potvrdu da je zabeležen za taj kontrolni punkt.

Propuštanje kontrolnog punkta biće sankcionisano vremenskom kaznom od 60 – 240 minuta (biće objavljeno prilikom brifinga takmičara). Eventualne dodatne vremenske kazne mogu se dodeliti vozačima kojima nedostaju određeni delovi staze (ove kazne takođe će biti objašnjene na brifingu takmičara).

Dan 2 enduro. imaju maksimalno vreme za završetak trke koje će biti objavljeno od strane organizatora tokom informisanja takmičara. Takmičari koji su još uvek na stazi nakon isteka maksimalnog vremena za završetak trke otići će do sledećeg kontrolnog punkta gde će pratiti instrukcije koje će dobiti od strane organizatora.

Diskvalifikacija takmičara može se dogoditi u sledećim situacijama:

 • Kretanje van trase obeležene od strane organizatora u cilju ostvarivanja boljeg plasmana nosi diskvalifikaciju sa celokupnog takmičenja i zabranu učestvovanja na budućim ALMA MONS takmičenjima
 • Treniranje na označenoj stazi pre zvaničnog početka trke;
 • Dosipanje goriva sa upaljenim motorom;
 • Pušenje u zoni dosipanja goriva;
 • Nezaustavljanje na kontrolnim punktovima ili na bilo kojoj drugoj tački staze, ukoliko postoji zvaničnik organizacije trke koji to zahteva;
 • Prebrza vožnja, pravljenje velike buke, vožnja na jednom točku, podizanje prašine na neasfaltiranim putevima, i uopšte bilo kakvo nepristojno ponašanje u Nacionalnom parku Fruske Gore, neće se tolerisati pod bilo kojim okolnostima! Poštujte Nacionalni park Fruska Gora i njegove stanovnike.
 • Takmičar koji ima dnevnu diskvalifikaciju, može da startuje poslednji u svojoj klasi narednog dana.

14. NAGRADE

 • Nagrade u svim klasama: takmičari koji se plasiraju od prvog do trećeg mesta u svim klasama dobiće nagrade od strane organizatora.