1. ORGANIZACIJA I OSNOVNE INFORMACIJE

 • Organizator: SUMS THE SHUMARS
 • Naziv trke: ENDUROCROSS HUNT
 • Datum: 14.04.2018.
 • Mesto trke: Fruška Gora,Vrdnik, Vojvodina
 • Info pult/Prijava, lokacija: nedelju dana pre takmičenja
 • Website: www.almamonshunt.com
 • Email: info@almamonshunt.com
 • Online registracije: Prijava ENDUROCROSS HUNT (otvorene od 01.03.2018 u 00:00 po lokalnom vremenu)
 • Podaci o troškovima i dokumentaciji potrebnim za prijavu: nalaze se u tački 6. pravilnika

PREUZMITE PRAVILNIK: Pravilnik

Mogućnosti za prenoćište: Biće objavljene na sajtu.

 • Najbliža benzinska stanica je 1000 m od Parc Ferme-a. Postoje još dve pumpe koje su na udaljenosti do 15km od Parc Ferme-a trke.
 • ENDUROCROSS HUNT je trka OTVORENOG karaktera u kojoj mogu učestvovati svi vozači, bez obzira na njihovu nacionalnu pripadnost.

ZVANIČNICI
Direktor trke: Dušan Savić

Žiri takmičenja:
Predsednik: Goran Lovrić
Verifikaciona komisija: Maćaš Kolar
Merenje vremena: MSS Hrono Tim

Tehnički delegat: Dane Stepanov
Direktor GSS medicinskog tima: Marko Obradovic
Sekretar trke: Vukašin Bajić
Kontakt osoba za takmičare na trci: Renata Milinković(069786277)

Kancelarija takmičenja je polazna tačka svih dešavanja koja se odnose na sam tok i organizaciju takmičenja kao što su: registracija takmičara, formalna zasedanja, informisanje, tabela plasmana, ulaganje žalbi, dodela nagrada, pitanja, itd.
Tabla sa obaveštenjima nalaziće se u okviru kampa takmičenja, gde će tokom čitavog takmičenja biti dostupne informacije i novosti vezane za samo takmičenje, dnevni plasman, raspored i eventualne promene.
Organizator će sve informacije objavljivati u skladu sa vremenom.

Organizator može onemogućiti pristup takmičenju ili eliminisati tokom samog takmičenja takmičara koji:

1.ne poštuje pravila i regulative;
2.ponaša se agresivno ili nesportski;
3.na bilo koji način remeti održavanje takmičenja;
4.stvara neprijatnu i napetu atmosferu;
5.ne poštuje pravila Nacionalnog parka Fruška Gora, lokalno stanovništvo, zagađuje prirodu Fruške Gore.

Troškovi kotizacije/startnine kao ni bilo koji drugi troškovi neće biti nadoknađeni u slučaju sprečenosti tamičara da prisustvuje takmičenju, niti u bilo kom slučaju odustajanja, napuštanja takmičenja ili diskvalifikovanja sa trke.
Svi takmičari, kao i svi koji su uključeni na bilo koji način u organizaciju trke
ENDUROCROSS HUNT 2018, dužni su da znaju i poštuju sadržaj pravilnika.

Nepoznavanje sadržaja pravilnika ni u kom slučaju ne isključuje odgovornost ili posledice nastale nepoštovanjem istog.

2. KATEGORIJE TAKMIČENJA

ENDUROCROSS HUNT takmičenje odvija se u dve kategorije klasifikovane po težini:

 • Klasa PRO – za iskusne, fizički i mentalno spremne vozače sa već savladanim hard-enduro tehnikama i veštinama, i visokim pragom bola i izdržljivosti.
 • Klasa EXPERT – za srednji nivo hard-enduro vožnje. Vozači moraju imati pristojno iskustvo u vožnji po teškim terenima, dobru fizičku i psihičku formu neophodnu za savladavanja teškog terena. Ovo je klasa za napredne vikend vozače.

3. TEHNIČKI PRAVILNIK ZA MOTORE

Svaki enduro ili motokros motocikl, sa rezervoarom minimalne zapremine 7l, dvotaktnim ili četvorotaktnim motorom, sa jednim ili dva cilindra koji je prošao pregled tehničke ispravnosti, prihvatljiv je na startnoj liniji.

Tehnička ispravnost biće ispitana od strane tehničkog delegata, pre početka formalnosti i registracije takmičara.

Organizator neće dozvoliti učešće motociklima sa većim tehničkim nedostacima ili bilo kakvim uočljivim izmenama koje mogu dovesti u opasnost ostale takmičare ili gledaoce.
Motocikli kod kojih postoji curenje ulja ili goriva, ili koji imaju oštećen auspuh neće biti prihvaćeni.
Motocikli koji nemaju enduro, motokros ili trial pneumatike koji su u dobrom stanju, neće moći da startuju.
Zabranjeno je korisiti gume sa ekserima, šrafovima, ili bilo kakvim drugim metalnim umecima.
Bilo kakve popravke, zamene delova ili tehničke intervencije na motociklima dozvoljene su isključivo u zoni servisa, na vodootpornoj ceradi minimalne veličine 200x100cm.
Prilikom ispitivanja tehničke ispravnosti takmičari moraju pokazati svoj motocikl i kacigu.
Tokom takmičenja svi takmičari su dužni da nose odgovarajuću zaštitnu opremu: offroad kacigu, naočare, čizme, štitnike za grudi i leđa, kao i štitnike za gornje i donje ekstremitete.
 

4. MERE PREDOSTROŽNOSTI

Svi takmičari dužni su da preduzmu sve mere bezbednosti kako ne bi došlo do sopstvenih povreda, povreda drugih takmičara, gledalaca, učesnika u organizaciji same trke, domaćih i divljih životinja, da ne dođe do oštećenja vozila, imovine privatnog i javnog vlasništva.

Prilikom približavanja sporijem takmičaru, brži takmičar mora jasno dati na znanje svoje prisustvo sporijem pre nego što krene u preticanje. Sporiji takmičar nije dužan da primeti bržeg, niti da manevriše svojim motociklom kako bi dozvolio bržem takmičaru da ga pretekne.
Na tačkama gde se trase različitih klasa susreću, vozači slabije klase su dužni da propuste brže takmičare iz jače klase.
U slučaju da bilo ko od takmičara primeti da je neki drugi takmičar povređen mora se uveriti prvo da li je njegova bezbednost ugrožena, a nakon toga odmah prijaviti povredu nadležnom licu koje će biti jasno obeleženo. Ukoliko to nije moguće, prijavite najbližem članu osoblja trke. U slučaju tehničke neispravnosti, motocikli moraju odmah biti uklonjeni sa staze kako bi se izbegli potencijalni kontakti sa drugim takmičarima.
U slučaju tehničkih problema ili povrede, takmičari ne smeju napuštati stazu. 
Napuštanje staze je zabranjeno. Jedini način da napustite stazu jeste kroz kontrolne punktove, prateći instrukcije od strane članova organizacije.
Vožnja trkačkom stazom u smeru suprotnom od smera staze, u bilo kojoj dužini, iz bilo kog razloga 
strogo je zabranjena!
U slučaju ekstremnih vremenskih uslova (jakih vetrova, munja i gromova, magle, snega ili teške kiše) organizator zadržava pravo da promeni raspored trke ili da skrati vreme trajanja trke iz bezbednosnih razloga. U veoma retkim slučajevima trkački dani mogu biti ponovljeni ili otkazani.
 

5. ODGOVORNOSTI UČESNIKA

Od takmičara se očekuje da zalepe na svoje motocikle sve promotivne materijale koje dobiju od organizatora.
Čitava trasa trke je off-road.
Na delovima puta između parc ferme i linije starta, između linije cilja i park ferme, ili ukoliko bude delova magistralnog puta koji povezuju neke delove staze, takmičari moraju voziti u skladu sa zakonima Republike Srbije koji se primenjuju na sve puteve u zemlji. Sva odgovornost vezana za javne puteve u Republici Srbiji je isključivo na takmičarima.
Od takmičara se zahteva da svoje lične stvari i opremu ne ostavljaju bez nadzora, jer organizator ne snosi odgovornost za bilo šta od navedenog. Svaki takmičar ulazi u takmičenje na sopstveni rizik.
Civilna ili krivična odgovornost za bilo kakvu štetu načinjenu samom sebi ili nekom drugom takmičaru je isključivo na takmičarima. Svaki takmičar je odgovoran za svoj motocikl za vreme trajanja trke, prostor za odlaganje motocikla ce biti jasno vidljiv,gde će takmičari ostavljati svoje motocikle nakon svakog završenog treninga/trke.

6. PRIJAVE I STARTNINE

Individualna startnina je sledeća:

GRATIS za ženske vozače (nevezano za godine) i za juniore (stari najmanje 14 a najviše 18 godina na dan početka takmičenja, subota 14.04.2018.)

*5000dinara ili 40 eura je kotizacija za takmicare PRO i EXPERT klase.

Primer pravilno popunjene uplatnice:

12.04.2018. u 00:00 časova po lokalnom vremenu, onlajn prijavljivanje se zatvara. Nakon toga, biće moguće registrovati se i platiti isključivo u kešu, na lokaciji u Kancelariji takmičenja.

Nakon 12.04.2018. promena klase vozača biće moguća samo uz doplatu od 10 EUR u kešu na samoj prijavi na dan trke.

Dokumenti koji svedoče o uplati registracije moraju sadržati ime takmičara za koje se vrši uplata.
Datumom plaćanja smatraće se datum na dokumentu koji potvrđuje uplatu registracijskih troškova
.

Molimo Vas da sa posebnom pažnjom popunjavate tražene podatke. Svaka greška u ovom procesu rezultiraće vraćanjem sredstava originalnom pošiljaocu, a uplata kao takva smatraće se nevažećom.
Nakon što je Vaša uplata potvrđena primićete startni broj, i bićete stavljeni na zvaničnu startnu listu takmičenja.

Prijava za takmicenje ENDUROCROSS HUNT će biti validna nakon uplate kotizacije.

OSTALI TROŠKOVI I DOKUMENTA POTREBNI ZA PRIJAVU

ENDUROCROSS HUNT je otvoren za sve takmičare koji uplate startninu i prilože sledeća dokumenta:

 • Osiguranje za moto trke
 • Ukoliko takmičar nema osiguranje za moto trke, može da kupi osiguranje na samoj prijavi koje važi samo za ENDUROCROSS HUNT 2018 trku. Cena osiguranja za 14.04.2018. ( dan trke ), biće naknadno objavljena (red veličina 5-10 Eur)
 • Lična karta ili pasoš;
 • Registracioni formular (samo za takmičare koji se nisu online prijavili). Formular se može podići na samoj prijavi.
 • Potpisana izjava o sopstvenoj odgovornosti. Popunjava se u Kancelariji takmičenja.
 • Da bi se registrovao takmičar mora imati najmanje 14 godina. Ukoliko takmičar nema punih 18 godina (na dan subota 14.04.2018.) biće mu potreban pismeni pristanak oba roditelja overen kod javnog notara. Ovaj dokument mora biti na engleskom jeziku za strane takmičare i ne može se dobiti u Kancelariji takmičenja.

 

7. BROJEVI NA MOTORIMA

Startne brojeve će podeliti organizator prema rednim brojevima prilikom registracije.
Startni brojevi ne mogu biti promenjeni tokom takmičenja.
Zabranjeno je započeti trku bez zalepljenog startnog broja kojeg je dodelio organizator.
Takmičarima je zabranjeno da donose sopstvene startne brojeve.

 • Za klasu PRO brojevi su od 1 do 99
 • Za klasu EXPERT brojevi su od 101 do 299

 

8. TRASA

Trkačka staza je procenjena na 3,65 km endurocross-a po krugu dok je za samu trku procenjena na 7km po krugu off-road terena sledeće strukture:

 • ENDUROCROSS(PRO I EXPERT):

-Slobodan trening(1h)

-Kvalifikacije(30min)

TRKA:

Endurocross+enduro

Trajanje trke 30-50km.

 • OZNAČAVANJE TRASE

Staze su označene trakama i posebnim znacima. Takmičari će biti obavešteni na brifingu kako je izvršena markacija.
Tačke na kojima se klase spajaju ili razdvajaju biće obeležene strelicama usmerenim u smeru staza za svaku kategoriju, ili će biti napomenuto od strane nekoga od članova organizacije.
Na tačkama na kojima se staza A klase ponovo sjedinjuje sa stazom B klase, smer koji treba pratiti biće naznačen sa obe boje trake, ili koristeći usmerene strelice, ili će biti napomenuto od strane nekoga od članova organizacije.
Boje trake koje će se koristiti za svaku kategoriju kao i za delove koji su zatvoreni/pogrešni/zabranjeni biće objavljene na brifingu takmičara.

GPS uređaj je zabranjen na ovom takmičenju.

PRAVILA STARTOVANJA

Opšti uslovi za dane takmičenja:

 • Prvi na liniji starta biće takimčari EXPERT klase, nakon završene trke,startovaće takmičari PRO klase,
 • Ukoliko se takmičar ne pojavi na vreme na startu, ili nije u mogućnosti da startuje prema startnoj listi i rasporedu, startovaće kao poslednji u svojoj klasi (PRO ili EXPERT);
 • Grupa će biti formirana u blizini park ferme u vremenu najavljenom od strane organizatora.

ENDUROCROSS:

Takmičari će startovati u isto vreme poredjani po vremenima iz kvalifikacija.
Gorivo za Prolog potpada pod odgovornost i trošak takmičara;
Najbliža benzinska stanica nalazi se 1000 m od park ferme.

FUNKCIONERI I SIGNALIZACIJA

Organizator i svi njegovi predstavnici (zvaničnici, osoblje, sudije, pomoćnici staze) nosiće posebna obeležja sa znakom i logotipom koji će biti pokazani takmičarima na brifingu.
Na samoj stazi, u Kancelariji organizacije, kao i u park fermeu, takmičari moraju slušati instrukcije od strane članova organizacije.
Linija starta, cilja, biće adekvatno i jasno obeleženi.

9. KODEKS DISCIPLINE I KAZNE

 Kazne su:

 • upozorenje
 • vremenska kazna
 • potpuna eliminacija iz trke

Kazne ustanovaljava predsednik žirija trke, na predlog zvaničnika trke, nakon što je uzeo u obzir viđenje umešanog takmičara i potencijalnih svedoka. Odluka predsednika žirija je konačna.

10. PARK FERME I SERVISNA ZONA

Organizator će obezbediti označeni i obezbeđeni prostor gde će takmičari moći da ostave svoje motocikle. Organizator će takođe obezbediti zonu za servisiranje, u okviru istog prostora, gde će se obavljati sve intervencije vezane za motocikle.

Pravila u park fermeu:

 • Ostavljanje motorcikla u park ferme je obavezno;
 • Takmičari moraju ostaviti svoje motocikle u ovom prostoru odmah ili 10min nakon završetka kvalifikacionog treninga. Za neizvršenje ovog pravila uslediće kazne;
 • Takmičari mogu uzeti svoje motocikle iz ovog prostora 30min. pre odlaska na startnu liniju
 • Isključivo i jedino takmičar može uzeti ili ostaviti svoj motocikl i to jedino uz (ID karticu) koju će dobiti od organizatora prilikom procesa registracije;
 • Tokom takmičenja, takmičarima nije dozvoljeno da ulaze u ovaj prostor bez (ID kartice) koju su prethodno dobili od organizatora;
 • U ovom prostoru pušenje je strogo zabranjeno;
 • Servisiranje motocikala je dovozljeno isključivo u servisnom delu;
 • Takmičarima nije dozvoljeno da pomeraju motocikle ostalih takmičara;
 • U slučaju da je pristup do Vašeg motocikla blokiran nekim drugim motociklima ili prisustvom nekoga od takmičara, tražiće se zvanično prisustvo nekoga od članova organizacije ili vlasnika motocikla;
 • Svaki motocikl mora da ima neki sistem koji mu pomaže da stoji samostalno
 • Ulazak u ovaj prostor ili napuštanje prostora mora se obavljati uz ISKLJUČEN motor;
 • Uzimanje motocikla ili ostavljanje u bilo kojim drugim okolnostima mora biti u skladu sa odobrenjem menadžera ovog prostora i sa opravdanim razlogom.
 • Bilo kakve tehničke intervencije na motociklima obavljaće se na vodootpornoj ceradi minimalne veličine 200 x 100 cm;
 • U servisnom delu organizator će obezbediti rezervoar za odlaganje tečnosti (ulja, tečnosti iz kočionih sistema, itd.) Odlaganje ovih tečnosti nasumično ili na drugim mestima osim ovih označenih je strogo zabranjeno;
 • U servisnom parku nije dozvoljno voziti i testirati motocikle.

Bilo kakvo kršenje pravila parka ferme i servisnog prostora moze dovesti do kazne ili čak disikvalifikovanja takmičara iz daljeg toka takmičenja.

 

11. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Fruska Gora je turističko izletište koje se nalazi u zakonom zaštićenom parku prirode. Trkačka staza prolazi kroz zaštićene oblasti. Iz ovih razloga, neophodna su neka posebna pravila:

 • Osnovno pravilo je da motori, kada ne učestvuju u trci, obavezno moraju biti parkirani u oblasti park ferme. Nakon što ste dobili startne brojeve, motocikli moraju odmah biti odloženi u park ferme, odakle je dozvoljeno uzeti motore jedino 30min. pre početka trke.
 • Popravke na motociklima obavljaće se isključivo u servisnom parku na zaštitnim vodootpornim ceradama veličine 200 x 100cm;
 • Sve zamenske tečnosti iz motocikala odlagaće se u posebne rezervoare koje je organizator obezbedio u ovu svrhu;
 • Otpadni prostor koje je organizator obezbedio koristiće se za sav otpad ovog tipa, kako u oblasti Kancelarije organizacije, tako i u sklopu park ferme, servisnog parka, na liniji starta i cilja;
 • Tokom trke striktno je zabranjeno napuštanje označene trase
 • Bacanje đubreta ili bilo koja druga aktivnost koja ugrožava životnu sredinu je strogo zabranjena kako na trasi tako i van nje
 • Za hitne popravke motocikala tokom trke, takmičari će preduzeti sve neophodne mere kako bi sprečili curenje goriva i ulja u okolinu;
 • U okviru Nacionalnog parka Fruska Gora nije dozvoljena prebrza vožnja, pravljenje velike buke, vožnja na jednom točku, podizanje prašine na neasfaltiranim putevima, i uopšte bilo kakvo nepristojno ponašanje. Ovo se apsolutno neće tolirasati. Poštujte Nacionalni  park Fruska Gora i njegove stanovnike.

12. ŽALBE

Svaka žalba mora biti podneta direktoru takmičenja, pismeno, na engleskom ili srpskom jeziku, najviše 30 minuta nakon završenog takmičenja.

13. PLASMAN I MERENJE VREMENA

Vreme se računa prema formuli:

 • ENDUROCROSS trka+ vremenske kazne (ako ih ima) = ukupno vreme.

U slučaju da se dogodi nešto izvan kontrole organizatora (npr. ekstremnih vremenskih uslova, jakih vetrova, munja i gromova, magle, snega ili teške kiše) organizator zadržava pravo da promeni raspored trke, i/ili skrati vreme trajanja trke zbog bezbednosnih razloga. U veoma retkim slučajevima trkački dani mogu biti ponovljeni ili otkazani.

 VREMENSKA PENALIZACIJA I DISKVALIFIKACIJA

ENDUROCROSS:

 • Takmičari koji ne startuju na kvalifikacijama – startovaće trku sa poslednjeg mesta.
 • Diskvalifikacija takmičara može se dogoditi u sledećim situacijama:
 • Kretanje van trase obeležene od strane organizatora u cilju ostvarivanja boljeg plasmana nosi diskvalifikaciju sa celokupnog takmičenja i zabranu učestvovanja na budućim ALMA MONS takmičenjima
 • Treniranje na označenoj stazi pre zvaničnog početka trke;
 • Dosipanje goriva sa upaljenim motorom;
 • Pušenje u zoni dosipanja goriva;
 • Nezaustavljanje, ukoliko postoji zvaničnik organizacije trke koji to zahteva;
 • Prebrza vožnja, pravljenje velike buke, vožnja na jednom točku, podizanje prašine na neasfaltiranim putevima, i uopšte bilo kakvo nepristojno ponašanje u Nacionalnom parku Fruške Gore, neće se tolerisati pod bilo kojim okolnostima! Poštujte Nacionalni park Fruška Gora i njegove stanovnike.
 • Svako skraćivanje staze biće sankcionisano vremenskom penalizacijom.
 • Takmičar koji je prijavio željenu klasu nema pravo učeća u drugoj klasi(osim ako to nije uradjeno na dan trke prilikom verifikacije).
 • Uzajamna pomoć je dozvoljena osim vožnje tudjeg motocikla.
 • Takmičar koji prima pomoć od bilo kog drugog lica na način da sedne na motor I predje deonicu koja je bila problematična automatski će biti diskvalifikovan.

 

14. NAGRADE

 •  Nagrade u svim klasama: takmičari koji se plasiraju od prvog do trećeg mesta u svim klasama dobiće nagrade od strane organizatora.

 

 

 

THE SHUMARS

TEAM

25.02.2018.